Hotel West Baltic Resort Wellness & Spa od lat utrzymuje najwyższy poziom higieny I bezpieczeństwa Gości, również w czasie zagrożenia zakażeniem COVID-19 wprowadziliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Na terenie basenu jednocześnie może przebywać maksymalnie 15 osób (po 2 osoby w saunach, 10 osób jednocześnie w niecce basenowej, 3 osoby w strefie odpoczynku). Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli, pływania w basenie oraz korzystania z sauny.

1. Przed wejściem na teren hotelowego basenu, Gość musi zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego w trakcie pobytu. Każdorazowo przy wejściu do strefy basenowej tym samym akceptuje regulamin.

2. Zalecamy zachowanie dystansu społecznego na terenie basenu jak i w niecce basenowej.

3. Basen jest czynny codziennie w godzinach 08.15 – 21.00. Przerwa techniczna na sprzątanie basenu jest w godzinach 14:00 – 15:00. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz w przypadku awarii, prac konserwacyjnych do czasowego zamknięcia basenu – bez możliwości rekompensaty ze strony Hotelu.

4. Basen ma głębokość 140 cm i nie jest strzeżony przez ratownika więc za dzieci pozostawione bez opieki odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Dzieci do lat 13 mogą przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej.

5. Przed wejściem na basen Goście zobowiązani są do skorzystania z prysznica – zmiana obuwia i wierzchniej odzieży oraz pozostawienie urządzeń mogących ulec zniszczeniu jak telefony komórkowe itp. w pokoju lub zdeponować na recepcji hotelu. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domu, w szafkach basenowych lub pokoju hotelowym. Za rzeczy zaginione lub skradzione Hotel nie odpowiada.

6. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy. Gości prosimy o umycie całego ciała przed wejściem do wody.

7. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na halę basenową ze względu na ilość osób w niej przebywających.

8. Na terenie basenu zabrania się:

– biegania
– chodzenia w obuwiu innym jak basenowym
– skakania do wody
– niszczenia wyposażenia,
– spożywania napojów innych niż woda oraz wnoszenia szklanych opakowań
– spożywania posiłków

9. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których występują:

– choroby skóry np. grzybica, rumień, itp.
– otwarte skaleczenia
– choroby zakaźne
– choroby infekcyjne

10. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.

11. Z sauny należy korzystać boso, bez okrycia wierzchniego, z wyjątkiem ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska i oparcia.

12. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

13. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun.

14. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Gości w sytuacji, gdy niniejszy regulamin został naruszony, z tego tytułu nie będzie przysługiwała żadna rekompensata.

Dyrekcja Hotelu